© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Dagens industri - Kod: 030435

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Dagens industri i siffror

TOTALRÄCKVIDD 523 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2022:2)

Print Värde Källa
Räckvidd 260 000 ORVESTO Konsument 2022:2 - Per genomsnittlig utgåva
Digital Värde Källa
Räckvidd (desktop+mobil) 342 000 ORVESTO Internet 2022:2 - Per dag

Varumärke

Uppgifter