© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Expressen inklusive GT och Kvällsposten - Kod: 030568

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Expressen inklusive GT och Kvällsposten i siffror

TOTALRÄCKVIDD 2 735 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2022:2)

Print Värde Källa
Räckvidd 313 000 ORVESTO Konsument 2022:2 - Per genomsnittlig utgåva
Digital Värde Källa
Räckvidd (desktop+mobil) 2 628 000 ORVESTO Internet 2022:2 - Per dag

Varumärke

Uppgifter