© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Expressen inklusive GT och Kvällsposten - Kod: 030568

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Expressen inklusive GT och Kvällsposten i siffror

TOTALRÄCKVIDD 2 913 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2021:1)

Print Värde Källa
Räckvidd 366 000 ORVESTO Konsument 2021:1 - Per genomsnittlig utgåva
Digital Värde Källa
Räckvidd (desktop+mobil) 2 744 000 ORVESTO Internet 2021:1 - Per dag

Varumärke

Uppgifter