© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Totalt Umeå - Kod: 036770

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Totalt Umeå i siffror

Print Värde Källa
Räckvidd 33 000 ORVESTO Konsument 2019:1 - Per genomsnittlig utgåva
RS-distribution 59 700 RS-distribution 2018 (JUL2017-JUN2018)

Varumärke

Uppgifter

Adress

 • Besöksadress

  Förrådsvägen 9, umeå

 • Postadress

  901 32 Umeå

 • Telefon växel

  090-70 28 30

 • E-post

  annonsbokning@vkmedia,se