© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Centrum-Majorna/Linné - Kod: 036402

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Göteborg Direkt Centrum-Majorna/Linné i siffror

TOTALRÄCKVIDD 37 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2020:3)

Print Värde Källa
Räckvidd 37 000 ORVESTO Konsument 2020:3 - Per genomsnittlig utgåva

Varumärke

Uppgifter

Adress