© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Askim-Norra Halland - Kod: 036411

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Göteborg Direkt Askim-Norra Halland i siffror

TOTALRÄCKVIDD 22 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2020:3)

Print Värde Källa
Räckvidd 22 000 ORVESTO Konsument 2020:3 - Per genomsnittlig utgåva

Varumärke

Uppgifter

Adress