© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Frölunda-Högsbo - Kod: 036415

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Göteborg Direkt Frölunda-Högsbo i siffror

TOTALRÄCKVIDD 36 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2020:3)

Print Värde Källa
Räckvidd 36 000 ORVESTO Konsument 2020:3 - Per genomsnittlig utgåva

Varumärke

Uppgifter

Adress