© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Folkbladet Norrköping - Kod: 030678

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Folkbladet Norrköping i siffror

Print Värde Källa
Räckvidd 13 000 ORVESTO Konsument 2021:1 - Per genomsnittlig utgåva
TS-upplaga 3 000 TS-upplaga 2020

Varumärke

Uppgifter

Adress