© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
GT - Kod: 030768

KöN

åLDER

Total räckvidd -

GT i siffror

Print Värde Källa
Räckvidd 56 000 ORVESTO Konsument 2022:2 - Per genomsnittlig utgåva

Varumärke

Uppgifter