© 2018 TS Mediefakta AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd - ORVESTO Konsument 2018:2

VK Media (VK + F) i siffror

TOTALRÄCKVIDD 113 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2018:2)

Print Värde Källa
Räckvidd 76 000 ORVESTO Konsument 2018:2 - Per genomsnittlig utgåva
TS-upplaga 34 200 TS-upplaga 2017
Digital Värde Källa
Räckvidd (desktop+mobil) 67 000 ORVESTO Internet 2018:2 - Per dag
Besök 524 000 TS 2018 vecka 49
Sidvisningar 1 796 200 TS 2018 vecka 49

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå