© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Digital Värde Källa
Besök 1 693 500 KIA 2020 vecka 13
Sidvisningar 5 936 800 KIA 2020 vecka 13
Unika webbläsare 466 300 KIA 2020 vecka 13

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå