© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 33 000 TS-upplaga 2018
Digital Värde Källa
Besök 1 131 100 TS 2019 vecka 37
Sidvisningar 3 880 600 TS 2019 vecka 37
Unika webbläsare 320 200 TS 2019 vecka 37

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå