© 2020 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Digital Värde Källa
Besök 1 279 300 KIA 2020 vecka 37
Sidvisningar 4 612 400 KIA 2020 vecka 37
Unika webbläsare 393 600 KIA 2020 vecka 37

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå