© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 33 000 TS-upplaga 2018
Digital Värde Källa
Besök 1 221 100 TS 2020 vecka 2
Sidvisningar 4 550 200 TS 2020 vecka 2
Unika webbläsare 356 800 TS 2020 vecka 2

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå