© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 33 000 TS-upplaga 2018
Digital Värde Källa
Besök 1 050 100 TS 2019 vecka 24
Sidvisningar 3 846 600 TS 2019 vecka 24
Unika webbläsare 286 400 TS 2019 vecka 24

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå