© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Digital Värde Källa
Besök 1 121 900 KIA 2021 vecka 22
Sidvisningar 4 308 500 KIA 2021 vecka 22
Unika webbläsare 298 400 KIA 2021 vecka 22

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå