© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Digital Värde Källa
Besök 960 600 KIA 2022 vecka 47
Sidvisningar 3 421 000 KIA 2022 vecka 47
Unika webbläsare 265 000 KIA 2022 vecka 47

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå