© 2018 TS Mediefakta AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd - ORVESTO Konsument 2018:3

VK Media (VK + F) i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 34 200 TS-upplaga 2017
Digital Värde Källa
Besök 524 900 TS 2019 vecka 6
Sidvisningar 1 868 000 TS 2019 vecka 6
Unika webbläsare 254 300 TS 2019 vecka 6

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå