© 2020 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Digital Värde Källa
Besök 1 289 000 KIA 2020 vecka 27
Sidvisningar 4 687 600 KIA 2020 vecka 27
Unika webbläsare 381 300 KIA 2020 vecka 27

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå