© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media (VK + F) - Kod: 032939

KöN

åLDER

Total räckvidd -

VK Media (VK + F) i siffror

Digital Värde Källa
Besök 1 026 600 KIA 2023 vecka 46
Sidvisningar 3 708 700 KIA 2023 vecka 46
Unika webbläsare 299 200 KIA 2023 vecka 46

Varumärke

Uppgifter

Adress

  • Besöksadress

    Förrådsvägen 9, Umeå

  • Postadress

    901 70 Umeå