© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sydsvenskan - Kod: 031908

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Sydsvenskan i siffror

TOTALRÄCKVIDD 287 000

(Källa: ORVESTO Konsument / ORVESTO Internet 2022:2)

Print Värde Källa
Räckvidd 146 000 ORVESTO Konsument 2022:2 - Per genomsnittlig utgåva
Digital Värde Källa
Räckvidd (desktop+mobil) 186 000 ORVESTO Internet 2022:2 - Per dag

Varumärke

Uppgifter