© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Trelleborgs Allehanda - Kod: 032090

KöN

åLDER

Total räckvidd -

Trelleborgs Allehanda i siffror

Print Värde Källa
Räckvidd 19 000 ORVESTO Konsument 2021:1 - Per genomsnittlig utgåva
TS-upplaga 7 100 TS-upplaga 2020

Varumärke

Uppgifter

Adress