© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
VK Media AB - Kod: 999047

KöN

åLDER

Källa:

VK Media AB i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 66 000 TS-upplaga 2018
RS-distribution 59 700 RS-distribution 2018 (JUL2017-JUN2018)
Digital Värde Källa
Sidvisningar 7 761 200 TS 2019 vecka 37
Unika webbläsare 640 300 TS 2019 vecka 37
Besök 2 262 100 TS 2019 vecka 37

Uppgifter

Kontaktinformation

  • Allmän adress

    090 - 17 61 00 901 32 Umeå

Översikt

  Print Digitalt
Mediehus TS-upplaga TS-upplaga 2018 RS-distribution RS-distribution 2018 (JUL2017-JUN2018) Besök TS 2019 vecka 37 Sidvisningar TS 2019 vecka 37 Unika webbläsare TS 2019 vecka 37
VK Media AB 66 000 59 700 2 262 100 7 761 200 640 300