© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
NTM mobil / PAKET - Kod: 459012

KöN

åLDER

Källa:

NTM mobil / PAKET i siffror

Digital Värde Källa
Besök 646 900 KIA 2021 vecka 46
Sidvisningar 1 910 300 KIA 2021 vecka 46