© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sydsvenskan.se / ekonomi - Kod: 131904

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning