© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Västerbottens-Kuriren + Folkbladet, Västerbotten - Kod: 002249

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

 • TS-upplaga (helår) 2018 (per utg dag)

  33 000

 • Räckvidd 2018

  77 000

 • Räckvidd (utg. A-reg) 2018

  46,1%

 • Utgivningskommun

  Umeå

 • Mediehus

  VK Media AB

 • Medlem av Tidningsutgivarna

  Ja

 • Utgivningsdagar

  Visa Utgivningsplan

 • Dagspress

  Landsortspress
  Morgontidning

 • Ansvarig utgivare

  Erik Isberg
  Jessica Wennberg

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Motionera 109 57 6. Prova Nya Maträtter 103 57
2. Motionera 109 57 7. Semestra I Sverige 99 58
3. Hälsa Och Friskvård 106 58 8. Semestra I Sverige 99 58
4. Hälsa Och Friskvård 106 58 9. Musik 96 57
5. Prova Nya Maträtter 103 57 10. Musik 96 57

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 13 419 115 6. Semesterresor I Sverige 5 921 103
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 13 419 115 7. Byggmaterial 4 438 122
3. Semesterresor Utomlands 10 099 81 8. Byggmaterial 4 438 122
4. Semesterresor Utomlands 10 099 81 9. Inköp Via Internet 4 354 78
5. Semesterresor I Sverige 5 921 103 10. Inköp Via Internet 4 354 78

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2017

Beskrivning

Detaljerade information finns under repektive varumärke

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning