© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
hd.se desktop / ekonomi - Kod: 130959

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning