© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
bblat.se desktop / näringsliv - Kod: 130401

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning