© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
dt.se dektop / näringsliv - Kod: 130507

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning