© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
lt.se desktop /näringsliv - Kod: 131270

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning