© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
vlt.se desktop / näringsliv - Kod: 132170

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning