© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Bonnier Lifestylegruppen Inredning print/PAKET - Kod: 503298

KöN

åLDER

Källa:

Bonnier Lifestylegruppen Inredning print/PAKET i siffror

TOTALRÄCKVIDD 651 000

(Källa: ORVESTO Konsument 2022:2)

Uppgifter