© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Bonnier Lifestylegruppen Mat & Vin print/PAKET - Kod: 503299

KöN

åLDER

Källa:

Bonnier Lifestylegruppen Mat & Vin print/PAKET i siffror

TOTALRÄCKVIDD 436 000

(Källa: ORVESTO Konsument 2022:2)

Uppgifter