© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
BN Räckvidd mobil / PAKET - Kod: 453326