© 2022 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
BN local media Syd print / PAKET - Kod: 503416

KöN

åLDER

Källa:

BN local media Syd print / PAKET i siffror

TOTALRÄCKVIDD 453 000

(Källa: ORVESTO Konsument 2022:2)

Uppgifter