© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Leva & Bo mobil - Kod: 150210

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2022

Beskrivning