© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
blt.se desktop - Kod: 100340

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Friluftsliv 125 18 6. Motionera 104 20
2. Inrikespolitik 114 19 7. Semestra I Sverige 101 22
3. Hälsa Och Friskvård 114 22 8. Prova Nya Maträtter 101 20
4. Hälsonyttig Mat 114 21 9. Musik 100 22
5. Matlagning 107 19 10. Film 97 19

Källa: ORVESTO Internet Helår 2019

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

En sajt för de som vill hålla sig uppdaterade om vad som händer i länet.

Kontakt