© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sydsvenskan.se desktop - Kod: 101908

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2023