© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sydsvenskan.se desktop - Kod: 101908

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Utrikespolitik 130 150 6. Prova Nya Maträtter 107 163
2. Inrikespolitik 124 160 7. Matlagning 106 149
3. Vetenskap 115 153 8. Musik 102 174
4. Film 112 173 9. Motionera 101 149
5. Semestra Utomlands 108 158 10. Semestra I Sverige 98 172

Källa: ORVESTO Internet Helår 2021

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Inköp Via Internet (Totalt) 10 347 118 6. Byggmaterial 3 676 99
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 9 708 97 7. Restaurangbesök 3 356 128
3. Semesterresor I Sverige 7 012 121 8. Hemelektronik 2 815 125
4. Semesterresor Utomlands 4 829 178 9. Vin 2 531 142
5. Möbler 4 182 137 10. Nöjen 2 256 123

Källa: ORVESTO Internet Helår 2021

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020