© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
kristianstadsbladet.se desktop - Kod: 102050

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Inrikespolitik 108 32 6. Semestra Utomlands 95 32
2. Hälsonyttig Mat 100 33 7. Prova Nya Maträtter 92 33
3. Motionera 99 35 8. Semestra I Sverige 92 36
4. Hälsa Och Friskvård 99 34 9. Musik 92 36
5. Matlagning 98 32 10. Film 89 31

Källa: ORVESTO Internet Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 11 739 109 6. Möbler 3 230 103
2. Semesterresor Utomlands 11 415 112 7. Hemelektronik 2 556 118
3. Inköp Via Internet (Totalt) 8 240 105 8. Restaurangbesök 2 549 78
4. Semesterresor I Sverige 7 295 119 9. Nöjen 2 383 89
5. Byggmaterial 3 847 106 10. Vitvaror 2 370 148

Källa: ORVESTO Internet Helår 2019

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Nyhetssite för Kristianstadsbladet. Sajten ingår i tidningsnätet.

Kontakt