© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
resume.se desktop - Kod: 105070

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Heminredning 141 31 6. Prova Nya Maträtter 111 34
2. Semestra Utomlands 127 37 7. Semestra I Sverige 106 36
3. Inrikespolitik 125 32 8. Film 106 32
4. Träffa Nya Människor 125 34 9. Motionera 105 32
5. Matlagning 113 32 10. Musik 102 35

Källa: ORVESTO Internet Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 14 880 146 6. Möbler 4 485 143
2. Inköp Via Internet (Totalt) 11 338 144 7. Herrkläder 4 401 227
3. Drivmedel (Ex, Bensin) 8 750 81 8. Nöjen 4 209 158
4. Semesterresor I Sverige 7 708 126 9. Byggmaterial 3 740 103
5. Restaurangbesök 6 397 196 10. Vin 3 251 189

Källa: ORVESTO Internet Helår 2019

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020