© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning - Kod: 000540

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

 • TS-upplaga (helår) 2020 (per utg dag)

  21 900

 • TS-upplaga (helår) (Varav digital upplaga) 2020 (per utg dag)

  3 300

 • TS-upplaga (helår) (Varav digitala plusabonnemang) 2020 (per utg dag)

  1 700

 • Hushållstäckning % (utg.komm)

  30,3%

 • Räckvidd 2020

  48 000

 • Räckvidd (utg. A-reg) 2020

  37,4%

 • Utgivningskommun

  Eskilstuna

 • Ingår i paket

  Mediekompaniet Print Morgontidning
  Mediekompaniet Print Total
  Sörmlands Media print / PAKET

 • Mediehus

  Sörmlands Media

 • Politisk tendens

  Liberal

 • Medlem av Tidningsutgivarna

  Ja

 • Utgivningsfrekvens

  6 gånger/vecka

 • Utgivningsdagar

  mån-lör

  Visa Utgivningsplan

 • Kategori

  Konsumentinriktad
  Nyheter

 • Dagspress

  Allmän nyhetstidning
  Flerdagars (4 - 7 nr/vecka)
  Landsortspress
  Morgontidning
  Utgivning 6 dag/vecka

 • Ansvarig utgivare

  Eva Burman

 • Grundad år

  1890

 • Hemsida

  www.ekuriren.se

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Läsa Böcker 111 31 6. Motionera 103 33
2. Inrikespolitik 110 30 7. Matlagning 99 30
3. Miljövårdsfrågor 108 30 8. Musik 98 35
4. Semestra I Sverige 107 39 9. Prova Nya Maträtter 97 32
5. Hälsa Och Friskvård 104 33 10. Film 91 30

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 12 240 113 6. Restaurangbesök 2 493 77
2. Semesterresor Utomlands 11 430 112 7. Möbler 2 436 77
3. Semesterresor I Sverige 6 675 109 8. Damkläder 1 900 89
4. Inköp Via Internet (Totalt) 5 638 72 9. Nöjen 1 898 71
5. Byggmaterial 3 135 86 10. Bildelar / Biltillbehör 1 712 97

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning