© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Gefle Dagblad - Kod: 000728

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Friluftsliv 132 26 6. Hälsonyttig Mat 104 26
2. Privatekonomiska Frågor 121 26 7. Prova Nya Maträtter 104 29
3. Inrikespolitik 119 27 8. Motionera 103 28
4. Semestra I Sverige 108 33 9. Film 100 27
5. Hälsa Och Friskvård 106 28 10. Musik 95 28

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Drivmedel (Ex, Bensin) 12 374 114 6. Restaurangbesök 3 039 93
2. Semesterresor Utomlands 9 095 89 7. Möbler 2 355 75
3. Semesterresor I Sverige 7 244 118 8. Herrkläder 2 223 115
4. Inköp Via Internet (Totalt) 6 585 84 9. Sport- / Fritidsutrustning 2 128 130
5. Byggmaterial 3 697 102 10. Nöjen 2 038 76

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning