© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
GT - Kod: 000768

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

 • Räckvidd 2022

  54 000

 • Räckvidd (utg. A-reg) 2022

  2,1%

 • Utgivningskommun

  Göteborg

 • Ingår i paket

  Kvällspresspaketet print /PAKET

 • Mediehus

  Bonnier News

 • Politisk tendens

  Liberal

 • Medlem av Tidningsutgivarna

  Ja

 • Utgivningsfrekvens

  7 gånger/vecka

 • Utgivningsdagar

  mån-sön

  Visa Utgivningsplan

 • Kategori

  Konsumentinriktad

 • Dagspress

  Kvällstidningar
  Allmän nyhetstidning
  Storstadspress
  Kvällstidning
  Utgivning per utgivningsdag

 • Ansvarig utgivare

  Karin Olsson

 • Grundad år

  1902

 • Hemsida

  www.gt.se

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2022

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning