© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Skånska Dagbladet - Kod: 001728

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

 • TS-upplaga (helår) 2020 (per utg dag)

  19 600

 • TS-upplaga (helår) (Varav digital upplaga) 2020 (per utg dag)

  5 400

 • TS-upplaga (helår) (Varav digitala plusabonnemang) 2020 (per utg dag)

  1 400

 • Hushållstäckning % (utg.komm)

  1,3%

 • Räckvidd 2020

  54 000

 • Räckvidd (utg. A-reg) 2020

  2,8%

 • Utgivningskommun

  Malmö

 • Ingår i paket

  Mediekompaniet Print Morgontidning
  Mediekompaniet Print Total
  Skånskan/Norra Skåne print / PAKET

 • Mediehus

  AB Skånska Dagbladet

 • Politisk tendens

  Centerpartistisk

 • Medlem av Tidningsutgivarna

  Ja

 • Utgivningsfrekvens

  6 gånger/vecka

 • Utgivningsdagar

  mån-lör

  Visa Utgivningsplan

 • Kategori

  Konsumentinriktad
  Nyheter

 • Dagspress

  Allmän nyhetstidning
  Storstadspress
  Morgontidning
  Utgivning 6 dag/vecka

 • Ansvarig utgivare

  Lars Sjögren

 • Grundad år

  1888

 • Hemsida

  www.skd.se

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning