© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SödermalmDirekt - Kod: 006380

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Inrikespolitik 135 45 6. Semestra Utomlands 118 45
2. Läsa Böcker 129 44 7. Hälsa Och Friskvård 115 45
3. Miljövårdsfrågor 122 45 8. Prova Nya Maträtter 113 45
4. Träffa Nya Människor 122 44 9. Musik 112 48
5. Film 119 46 10. Semestra I Sverige 107 46

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 15 920 130 6. Nöjen 4 209 133
2. Inköp Via Internet 7 151 120 7. Möbler 3 816 123
3. Restaurangbesök 6 495 191 8. Vin 3 144 187
4. Semesterresor I Sverige 6 489 111 9. Damkläder 2 995 137
5. Drivmedel (Ex, Bensin) 6 441 56 10. Byggmaterial 2 526 70

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2019