© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Sigtunabygden och Knivstabygden - Kod: 006345

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2018

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning