© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Norrgruppen printpaket - Kod: 502730

KöN

åLDER

Källa:

Norrgruppen printpaket i siffror

TOTALRÄCKVIDD 191 000

(Källa: ORVESTO Konsument 2020:3)

Uppgifter

  • Hemsida

    www.norrgruppen.se

  • Ytterligare allmänna upplysningar

    Adress och telefon till i gruppen ingående tidningar: Norran, Box 58, 931 21 Skellefteå. Tel. 0910-577 00. Norrbotten-Kuriren, 971 81 Luleå. Tel. 0920-26 27 00. Folkbladet, Box 3164, 903 04 Umeå, Tel. 090-17 60 00, Västerbottens-Kuriren, 901 70 Umeå. Tel. 090-17 60 00. Norrländska Socialdemokraten, 971 83 Luleå. Tel 0920-26 27 00. Piteå-Tidningen, Box 193, 941 24 Piteå. Tel 0911-645 00.

Kontaktinformation