© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Bonnier News Local Media Hall - Kod: 889045

KöN

åLDER

Källa:

Bonnier News Local Media Hall i siffror

Print Värde Källa
TS-upplaga 85 600 TS-upplaga 2023
Digital Värde Källa
Unika webbläsare 169 600 KIA 2024 vecka 22
Besök 532 400 KIA 2024 vecka 22
Sidvisningar 1 546 500 KIA 2024 vecka 22