© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Angered-Östra Göteborg - Kod: 006408

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2019