© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Göteborg Direkt Frölunda-Högsbo - Kod: 006415

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2019