© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SollentunaDirekt - Kod: 006437

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Vetenskap 124 26 6. Hälsonyttig Mat 109 26
2. Miljövårdsfrågor 118 27 7. Film 108 27
3. Motionera 116 28 8. Semestra I Sverige 107 29
4. Hälsa Och Friskvård 112 28 9. Prova Nya Maträtter 104 27
5. Semestra Utomlands 109 28 10. Musik 97 27

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 17 316 139 6. Byggmaterial 3 396 93
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 10 756 93 7. Nöjen 3 382 107
3. Semesterresor I Sverige 8 291 144 8. Hemelektronik 3 313 159
4. Inköp Via Internet 6 113 109 9. Möbler 3 260 103
5. Restaurangbesök 4 762 142 10. Damkläder 3 004 130

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2018

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning