© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket Sthlm Innerstad - Kod: 007000

KöN

åLDER

Källa:

DirektPress Paket Sthlm Innerstad i siffror

TOTALRÄCKVIDD 160 000

(Källa: ORVESTO Konsument 2019:1)

Print Värde Källa
RS-distribution 181 900 RS-distribution 2018 (JUL2017-JUN2018)

Uppgifter

Kontaktinformation