© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
DirektPress Paket Göteborg - Kod: 007006

KöN

Källa:

åLDER

Källa:

DirektPress Paket Göteborg i siffror

TOTALRÄCKVIDD 140 000

(Källa: ORVESTO Konsument 2018:3)

Print Värde Källa
RS-distribution 210 100 RS-distribution 2018 (JUL2017-JUN2018)

Uppgifter

Kontaktinformation