© 2023 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sydsvenskan.se mobil - Kod: 151908

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Utrikespolitik 127 236 6. Semestra Utomlands 109 255
2. Inrikespolitik 123 254 7. Matlagning 109 243
3. Vetenskap 117 250 8. Musik 102 279
4. Prova Nya Maträtter 110 268 9. Motionera 101 237
5. Film 109 269 10. Semestra I Sverige 98 273

Källa: ORVESTO Internet Helår 2021

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Inköp Via Internet (Totalt) 10 384 118 6. Möbler 3 923 129
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 9 917 100 7. Restaurangbesök 3 386 129
3. Semesterresor I Sverige 6 891 119 8. Hemelektronik 2 911 129
4. Semesterresor Utomlands 4 786 176 9. Vin 2 423 136
5. Byggmaterial 4 011 108 10. Nöjen 2 120 116

Källa: ORVESTO Internet Helår 2021

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2020