© 2024 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
sydsvenskan.se mobil - Kod: 151908

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2022