© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SolnaDirekt - Kod: 006896

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Utrikespolitik 129 22 6. Matlagning 101 22
2. Semestra Utomlands 108 25 7. Hälsa Och Friskvård 101 23
3. Motionera 108 24 8. Prova Nya Maträtter 100 23
4. Hälsonyttig Mat 106 23 9. Musik 95 24
5. Film 104 24 10. Semestra I Sverige 92 23

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 14 719 118 6. Möbler 3 641 115
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 8 205 71 7. Nöjen 2 946 93
3. Semesterresor I Sverige 6 428 111 8. Vin 2 713 161
4. Inköp Via Internet 5 731 102 9. Herrkläder 2 490 118
5. Restaurangbesök 4 570 137 10. Byggmaterial 2 453 67

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2018

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning