© 2019 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
SundbybergDirekt - Kod: 006897

KöN

åLDER

Räckvidd:

Uppgifter

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Hälsonyttig Mat 122 19 6. Semestra I Sverige 105 19
2. Semestra Utomlands 111 19 7. Prova Nya Maträtter 104 17
3. Träffa Nya Människor 111 17 8. Film 103 17
4. Motionera 109 17 9. Musik 103 18
5. Matlagning 107 16 10. Hälsa Och Friskvård 103 17

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 13 469 108 6. Nöjen 3 183 101
2. Semesterresor I Sverige 7 239 126 7. Möbler 2 949 94
3. Drivmedel (Ex, Bensin) 6 965 60 8. Damkläder 2 766 120
4. Inköp Via Internet 5 504 98 9. Vin 2 319 137
5. Restaurangbesök 4 079 122 10. Herrkläder 2 311 109

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2018

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2018

Beskrivning

Kontakt

Abonnemang

Hushållstäckning