© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
JärfällaDirekt - Kod: 006889

KöN

åLDER

Räckvidd:

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Inrikespolitik 113 21 6. Miljövårdsfrågor 108 21
2. Semestra I Sverige 111 26 7. Prova Nya Maträtter 105 23
3. Läsa Böcker 111 21 8. Matlagning 105 21
4. Hälsa Och Friskvård 109 23 9. Semestra Utomlands 101 21
5. Motionera 109 23 10. Musik 100 23

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 14 615 119 6. Byggmaterial 2 803 78
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 9 966 86 7. Möbler 2 672 86
3. Semesterresor I Sverige 6 476 110 8. Vin 2 405 143
4. Inköp Via Internet 5 181 87 9. Nöjen 2 399 76
5. Restaurangbesök 3 411 100 10. Damkläder 2 327 106

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 ANNONSÖRER

Källa: Kantar Sifo Reklammätningar 2019