© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
RinkebyDirekt - Kod: 006109

KöN

Räckvidd:

åLDER

Räckvidd: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Prova Nya Produkter 177 2 6. Hälsa Och Friskvård 126 2
2. Litteratur 173 2 7. Träffa Nya Människor 124 2
3. Andra Länders Kultur 163 2 8. Hälsonyttig Mat 123 2
4. Sjukdomar Och Sjukvård 141 2 9. Musik 114 2
5. Matlagning 130 2 10. Film 107 2

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 14 119 115 6. Inköp Via Internet 1 844 31
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 4 855 42 7. Restaurangbesök 1 821 54
3. Semesterresor I Sverige 3 394 58 8. Skor 1 552 97
4. Byggmaterial 3 121 87 9. Nöjen 1 465 46
5. Möbler 1 895 61 10. Damkläder 1 370 63

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2019