© 2021 Kantar Sifo AB genom mediafacts.se
Folkbladet Norrköping - Kod: 000678

KöN

Räckvidd:

åLDER

Räckvidd: ORVESTO Konsument Helår 2020

TS-UPPLAGA

Abonnemang

Hushållstäckning

TOPP 10 INTRESSEN

Index 100 = svenskar 16-80 år

Intressen = Ganska/mycket intresserade

Räckvidd = anges i tusental ('000)


Intressen Index Räckvidd Intressen Index Räckvidd
1. Matlagning 121 9 6. Prova Nya Maträtter 106 9
2. Inrikespolitik 110 8 7. Träffa Nya Människor 106 8
3. Hälsonyttig Mat 110 8 8. Semestra I Sverige 103 9
4. Miljövårdsfrågor 109 8 9. Musik 102 9
5. Hälsa Och Friskvård 107 8 10. Motionera 97 8

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020

TOPP 10 PENNINGUTLÄGG

Kr = kr/år/person

Index 100 = svenskar 16-80 år


Penningutlägg Kr Index Penningutlägg Kr Index
1. Semesterresor Utomlands 11 000 108 6. Möbler 2 973 95
2. Drivmedel (Ex, Bensin) 10 492 97 7. Restaurangbesök 2 829 87
3. Semesterresor I Sverige 6 380 104 8. Vitvaror 2 535 158
4. Inköp Via Internet (Totalt) 6 144 78 9. Nöjen 2 488 93
5. Byggmaterial 3 130 86 10. Herrkläder 2 406 124

Källa: ORVESTO Konsument Helår 2020